Årlig møte i turngruppa 2023

Velkommen til årlig møte i turngruppa 2023

Møtetidspunkt: 16.02.2023 klokka 20.00
Møtestad: Klubbrommet i Sparebank1 hallen
SAKLISTE
  1. Godkjenning av innkalling til årleg møte
  2. Resultat 2022
  3. Handsame budsjett 2023
  4. Gruppene sine årsmeldingar
  5. Fastsette årleg treningsavgift jf. § 15 nr. 7
  6. Innstilling gruppestyret Hødd turn
  7. Behandling av innkomne saker