Innkalling til årlig møte i turngruppa 4. mars

Velkommen til årlig møte i turngruppa 2024

Møtetidspunkt: 04.03.2024 klokka 20.00
Møtested: Sparebank1 hallen på Høddvoll

SAKLISTE

  1. Godkjenning av innkalling til årleg møte
  2. Resultat 2023
  3. Handsame budsjett 2024
  4. Gruppene sine årsmeldingar
  5. Fastsette årleg treningsavgift jf. § 15 nr. 7
  6. Innstilling gruppestyret Hødd Turn
  7. Behandling av innkomne saker

Tore Liadal
Styreleiar