Årsmøte IL HØDD og ny turngruppe

Årsmøtet til IL Hødd gikk av stabelen 9. mars 2020. Tore Liadal ble valgt som leder av turnguppa. Kari Brandal, Vegar Brandal, Synnøve Grimstad og Dag Roland ble valgt for en to-årsperiode. Torgeir Grimstad og Frode Rogne var ikke på valg.

Tore Liadal fremhever arbeidet med ny turnhall som den viktigste oppgaven til turngruppa det neste året. Kommune og fylkeskommune har i et møte senest denne uka signalisert at de er svært positive. Målet er at vi i løpet av 2021 skal være et godt steg nærmere byggestart.

Ellers arbeides det med omlegging til et nytt medlemssystem, der det gamle skal brukes frem til sommeren.

Første møte i den nye turngruppa er 19/3.