Innkalling til årsmøte IL HØDD 2020

Måndag 9.mars kl. 17:00
Stad: Høddvollhuset
– vanlege årsmøtesaker
– forslag til saker som skal handsamast på årsmøtet, må vere sende til styret (leiar_il@hodd.no) seiast to veker før årsmøtet 
–  sakliste og naudsynte saksdokument med forslag til årsmøtet vert tilgjengeleg på gruppene sin heimesider seinast 1 veke før årsmøtet
 
Hovudstyret IL Hødd