Espen Jansen blir trener i Hødd turn

Hødd turn har hyret inn Espen Jansen som inspirator og kompetansebygger for turnmiljøet i Hødd. Gjennom 8 helger i 2021/22 vil Norges mestvinnende turner jobbe med turnere og trenere for å utvikle ferdigheter hos gymnastene og kompetanse hos trenerne.

Formålet er at hele klubben med gymnaster og trenere, fra gymleik til de eldste turnerne, skal få glede av dette samarbeidet.

Helga 17-19/9 er det kick-off og første samling. Turnere i alle aldre deltar, og trenere fra alle partier er også med.