Hødd turn er Rent IL

Hødd turn er blitt sertifisert som rent idrettslag! Rent IL handler om antidoping og er et program for idrettslag tilknyttet særforbund underlagt Norges idrettsforbund (NIF).

Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir muligheten til å sette opp mål og tiltak for det forebyggende arbeidet i Hødd turn. Som Rent IL får vi tilgang til materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.

Sertifiseringen er gyldig i to år. Tiltakene må gjennomføres i denne perioden.

I handlingsplanen for Hødd turn har vi blant annet satt oss som mål at alle klubbens medlemmer fra 15 år og oppover skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver. Alle som gjennomfører får tilsendt diplom.

Vi vil også invitere Antidoping Norge til å gjennomføre foredrag for klubbens medlemmer. Foredraget er tilpasset utøvere fra 15 år og oppover, samt trenere, ledere, støttepersonell og foreldre.

Vi vil gjennom dette engasjementet forplikte oss til å ta et tydelig standpunkt til bruk av kosttilskudd. I det ligger blant annet at vi ikke skal reklamere, selge eller oppfordre til bruk av kosttilskudd. (Behov for og bruk av kosttilskudd bør avklares i samråd med kvalifisert helsepersonell.)

Du kan lese mer om Rent IL her: https://www.rentidrettslag.no