Oppstart turn etter korona

Endelig kan vi ønske velkommen til turntrening igjen!

For å gjennomføre treninger er vi forpliktet til å følge retningslinjene for smittevern fra Norges Idrettsforbund og de spesifikke retningslinjene for turn fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Treningene vil ikke bli helt som før med hensyn til størrelse på grupper, lengde på trening og type aktiviteter, men vi skal gjøre vårt beste for at alle fortsatt synest det er gøy med turn!

Utfordringene med hensyn til smittevern er så store at vi dessverre ikke får til å gi et tilbud i gymleik, 1.-3. klasse gutter, og 1. klasse jenter. Her tar vi sikte på å starte opp trening igjen etter sommerferien. Mer informasjon fra trenerne til de enkelte gruppene ligger på Spond.

Her finner du retningslinjer for trening for i tiden fremover:

Det er viktig å sette seg godt inn i disse retningslinjene før trening.