Innkalling til årsmøte i IL Hødd 18. mars

Det vert hermed kalla inn til digitalt årsmøte i IL Hødd

Dato: Torsdag 18. mars
Klokka. 18.00

Saker som eit medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast to veker før årsmøtet til e-mail adressa leiar_il@hodd.no.

Lenke til digitalt årsmøtet, fullstendig sakliste og naudsynte saksdokument med forslag til årsmøtet, vert gjort tilgjengelig for medlemmane seinast ei (1) veke før årsmøtet på gruppene sine heimesider.

Stemmerett og valbarheit

For å ha stemmerett og vere valbar må ein ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst éin månad og ha oppfylt medlemforpliktingane.

Velkomen til årsmøte!

Med venleg helsing
styret