Innkalling til årsmøte IL Hødd 2019

 

 

 

Til medlemane i IL Hødd                                                                 Ulsteinvik 12.02.2019

 

Innkalling til årsmøte i IL Hødd

 

Styret kallar med dette inn til årsmøte i IL Hødd

Årsmøtet vert halde den 12.03 kl.18.00 på Høddvollhuset

Saker som eit medlem ynsker å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinest 26.02.2019 til e-mail adressen leiar_il@hodd.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vert gjort tilgjengelig for medlemane seinast ei (1) veke før årsmøtet på gruppene sine heimesider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst ein (1) månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarheit, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

 

Med venleg helsing
styret

Høddvollvegen 30
6067 Ulsteinvik
Tlf: 70 00 99 96

http://www.hodd.no/