Tomt ny turnhall

Ny turnhall på Høddvoll i 2022

I kommunestyremøtet 17.06.2021 kom vedtaket turnere i Ulstein har ventet på. Kommunen er positive til at Hødd IL får bygge ny turnhall i tilknytning til Ulsteinhallen. Turntrener og pådriver Bjørn Roppen sier at den nye hallen endelig vil gjøre det mulig å gi et tilbud til alle som ønsker å drive med turn.

Interessen for turn i Ulstein er større en noensinne og kapasiteten på den gamle turnhallen på Myra på Skeide er sprengt. Det er nå ventelister på flere av partiene og krevende å organisere med mangelfulle fasiliteter. For å få kabalen til å gå best mulig opp har Hødd turn til nå organisert treninger i gymsalen på Ulstein barneskule på Skeide, på Ulstein Arena, og i Ulsteinhallen, i tillegg til hovedbasen i turnhallen på Myra. Nå kan aktivitetene samles på Høddvoll med større kapasitet og moderne og trygge fasiliteter. Det er også plass til at flere partier kan trene samtidig.

Per i dag er turn det eneste idrettslige tilbudet i kommunen til barn under skolepliktig alder, forklarer Roppen. Det er også et flott tilbud til innflyttere til kommunen, en fin måte måte for barnefamilier å bli integrert. I tillegg til at alle som har lyst til å turne nå skal få tilbud, tror Roppen også at den nye hallen vil hjelpe med å holde på turnerne lenger.

Den nye turnhallen blir 52 x 25 meter. Det som blir helt nytt, forteller Roppen, er at med den nye turnhallen får turnerne også en stor og godkjent grop til bruk i treningen. Gropa er som et stort basseng med skumplast som blir bygd langs nordveggen i første etasje i hele hallen sin bredde på ca 24 meter, på det bredeste blir gropa 6 meter. Over gropa blir det både ringer og svingstang, i tillegg til trampoline, slik at turnere kan trene på vanskelige ting uten at det er farlig.

I første etasje er det 8,5 meter under taket slik at også RG endelig vil få tilfredsstillende treningsforhold, og kan trene samtidig som turnerne. I andre etasje blir det både klubbrom og treningssal på 100 kvm for foreldre og barn gruppene. Til andre etasje er det inngang fra Ulsteinhallen, og tilkomst også via heis. Man vil benytte garberobene i Ulsteinhallen.

Hallen blir bygd i privat regi, gjennom et aksjeselskap eid av Hødd IL. Kommunen stiller med kommunal garanti og forskutterer tippemidler, og utover dette lover Roppen at satsingen ikke vil koste kommunen en krone. Byggesummen er beregnet til 20 millioner kroner. Etter fratrekk av tippemidler låner aksjeselskapet 13,2 millioner gjennom KLP. Hallnavnet er solgt til Sparebank 1, som til gjengjeld forplikter seg til et årlig tilskudd. Nå gjenstår bare avtale med Ulstein eigedomsselskap og formaliteter rundt godkjenning av kommunal garanti og tippemidler, med endelig vedtak i kommunestyret i september, sier Roppen.

Med kommunal garanti på plass og de siste formalitetene i forhold til tippemidler, håper Roppen det er mulig å begynne gravingen i oktober. Målet er at hallen skal være innflyttingsklart i juni 2022. Men det er mange som har hjulpet oss på veien hit og som fortjener en takk, fremhever Roppen.

Det var Leif Ringstad i Ulstein kommune som i sin tid hadde ideen om å bygge ny hall, da vi luftet ideen om å utvide på Myra for å øke kapasiteten. Det var tilbake i 2016. Ulstein Eigedomsselskap har sammen med Conplan vært flinke til å utrede prosessen, og Aage Christensen og Idar Brekke har kvalitetssikret kalkylene. Andre som har vært sentrale underveis er Georg Grimstad i Bucci Arkitektur & Design, og Siv Sundgot i Norconsult som har laget forslag til endring av reguleringsplan. Vegar Brandal har også vært en viktig støttespiller.