Nye regler for trening fra 01.06.2020

På bakgrunn av FHI og Regjeringens endrede regler for idrettsaktivitet for barn, gjør vi nå i tråd med NGTF´s oppdaterte retningslinjer følgende endringer:
  • Antall gymnaster for trening på Myra økes til 20 + pluss det antall trenere som anses nødvendig.
  • Aktivitet med sikring av gymnaster er tillat.
Endringene gjøres gjeldende fra og med mandag 1. juni. Retningslinjer fra NGTF er gjengitt under og som vedlegg.