Om Hødd turn

Historia til IL Hødd turn

Turngruppa i IL Hødd vart stifta i 1978. Sidan da har klubben vært i vekst. Turngruppa har vokse frå 100 medlemmar i 2008 til over 470 medlemmar ved inngangen til 2024.

Fra 1999 holdt klubben til i turnhallen på Skeide. Hallen vart utvida i 2014 og nytt sanitærbygg vart påbygd same året. Med eksplosiv interesse for turn blant barn og unge vokste vi imidlertid etter kvart ut av disse lokala.

Våren 2023 kunne vi endeleg flytte inn i Sparebank 1 Hallen på Høddvoll, en ny og topp moderne turnhall som ligger vegg-i-vegg med Ulsteinhallen.

Hødd turn / Foto: Dag S. Roland

Styret i turngruppa

Tore Liadal | leiar | leiar.hoddturn@gmail.com
Kari Brandal | sportslig ansvarlig | sport.hoddturn@gmail.com
Torgeir Grimstad | arrangement og anlegg arrangement.hoddturn@gmail.com
Vegar Brandal | sponsor | samarbeidspartner.hoddturn@gmail.com
Synnøve Grimstad | reinhald og innkjøpreinhald@hoddturn.com
Hennie Viseth | arrangement og HR |
Bjørn Roppen | økonomi | 

Noen av styremedlemmene på befaring under bygging av Sparebank 1 hallen.