Sparebank1 støttar trenar- og gymnastutvikling

Prosjektet med trenar- og gymnastutvikling med Espen Jansen er ei viktig satsing fra Hødd Turn i 2021/22. For å finansiere satsinga har Hødd turn blant anna søkt om støtte til prosjektet gjennom Spleis.

No har banksjef Lillian Kleven Breivik i SpareBank 1 Søre Sunnmøre meddelt at banken bidrar med kr 25 000,- til dette positive prosjektet.

Hødd turn vil med dette takke SpareBank 1 Søre Sunnmøre for dette viktige bidraget. Vi takkar også banken for å vere ein svært viktig støttespelar for arbeidet vårt for barn og unge på Søre Sunnmøre gjennom fleire år.