Gymnastikk og breddeaktivitet

Gymleik

I gymleik kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter.

I Hødd turn har vi egne parti for aldersgruppene:

– Gymleik 3 åringer
– Gymleik 4 åringer
– Gymleik 5 åringer

Hødd turn / Foto: Dag S. Roland

Turn for gutter og jenter

I Hødd turn har vi egne parti for aldersgruppene:

Turn jenter 1. klasse
Turn jenter 2. klasse
Turn jenter 3. – 4. klasse
Turn jenter 5. klasse
Turn kvinner frå 6. klasse
Breiddeturn jenter frå 7. klasse

Turn gutar 1. – 2. klasse
Turn gutar 3. – 4. klasse
Turn menn frå 5. klasse

Vi følger idrettens grunnstige som inneholder ti øvelsesgrupper. Gjennom øvelsene får barna utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og evnen til å orientere i rommet, både individuelt og i samarbeid med andre.

Førsteklassepartiene har tilbud om basistrening en gang i uka. Fra andre klasse er det basistrening en gang i uka, med tilbud om ekstratrening inntil tre ganger i uka for de som er motivert for det. På basistreningene er det fokus på grunnferdigheter, mens på ekstratreningene er det mer fokus på teknikk og innøving av turnelementer.

Det er ikke noe krav om å konkurrere, men alle som ønsker det får tilbud om å være med på oppvisningskonkurranser. Treningene er lagt opp slik at turnerne er forberedt på og kan være med å konkurrere.

Hødd turn / Foto: Dag S. Roland
Hødd turn / Foto: Dag S. Roland
Hødd turn / Foto: Dag S. Roland

Akrobatikk mix

Akrobatisk mix er for gutter fra 4. klasse og oppover. Det øves på akrobatiske bevegelser, som salto, ruller, og slå hjul. Her er det mye lek og moro, samtidig som det er fokus på å utvikle styrke, balanse og fleksibilitet.

Dette er ikke en konkurransegren.

Rytmisk gymnastikk

Rytmisk gymnastikk er en av de få idrettene som kun finnes for jenter/kvinner. I Hødd turn har vi egne parti for aldersgruppene:

Rytmisk gymnastikk 1. – 4. klasse jenter
Rytmisk gymnastikk fra 5. klasse

Man kan holde på med rytmisk gymnastikk som breddeaktivitet eller konkurranseaktivitet. Å holde på med rytmisk gymnastikk gir allsidig trening av kroppen, god kroppsbevissthet og selvtillit.

Rytmisk gymnastikk er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans til musikk. Med kroppen skal man gjøre ulike vansker innenfor hovedgruppene; hopp/sprang, balanser, piruetter og bølger/bevegelighet. Det skal også være rom for dansetrinn og bevegelser som passer til musikken. Samtidig skal man håndtere et redskap. Det finnes fem ulike redskaper: Tau, ring, ball, køller og bånd. Redskapene skal være i bevegelse på ulike måter, kastes og fanges. Harmonien mellom kroppen, redskapet og musikken utgjør en helhet. Elementene skal settes sammen på en naturlig måte slik at det blir flyt i programmet. Man må velge elementer, stil og musikk som passer til gymnastenes ferdigheter og personlighet.

Hødd turn / Foto: Dag S. Roland
Hødd turn / Foto: Dag S. Roland

Turn for voksne

Vi arrangerer turn for voksne hver onsdag kveld. Det er variert turninspirert aktivitet der vi ofte starter med en halv time basistrening, etterfulgt av en halv time der hver enkelt kan jobbe etter eget ønske, med veiledning fra vår aktive turner og turntrener Edvard Roppen etter behov.

Seniorturn

Hver onsdag fra 1830-1930 arrangeres seniorturn i Gymleikrommet, under ledelse av trener Ragnhild Kriken Garnes. Det er fokus på bevegelse, fleksibilitet, balanse og styrke. Treningen varierer og kan inneholde elementer som sirkeltrening, styrketrening, dans og bevegelse til musikk, og mer.

Konkurranseaktivitet

Apparatturn kvinner

Apparatturn er eit konkurranseparti der det konkurreres i fire apparater – hopp, skranke, bom og frittstående.

Dette er et tilbud fra 6. klasse. Treningene er lagt opp til at man skal lære å konkurrere, men det er valgfritt om man ønsker å konkurrere eller ikke.

Hødd turn / Foto: Dag S. Roland

Apparatturn menn

Apparatturn er eit konkurranseparti hvor det konkurreres i seks apparater – frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang.

Dette er et tilbud fra 5. klasse. Treningene er lagt opp til at man skal lære å konkurrere, men det er valgfritt om man ønsker å konkurrere eller ikke.

Hødd turn / Foto: Dag S. Roland